Nieuwsbrief

GYMGROEP WIJGMAAL vzw Onthaalbrochure 2023-2024

NIEUWSBRIEF NR 1

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.
 Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkern.

Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom. Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.

In de folder en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, en dat zijn er heel wat.

1. Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gymtalk van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd. Wie ingeschreven is voor 1 oktober 2023 krijgt een gratis T-shirt.

Mogen wij aan alle leden vragen hun aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les.

Je kan electronisch inschrijven. Hiervoor dien je je email-adres, duidelijk op een briefje geschreven, aan de lesgever (normaal Marina) te bezorgen. Je krijgt daarna een mail met daarin een link die je aanklikt en dan zie je het formulier om de gegevens van je kind in te vullen. Onderaan dat formulier moet je op ‘verzenden’ klikken.

Nadat je dat verzonden hebt dien je het bedrag van het lidgeld over te schrijven op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met vermelding van : ‘Lidgeld 2023-2024 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’, pas daarna is je inschrijving definitief.

Manueel inschrijven : je vraagt een inschrijvingsformulier aan de lesgever dat je ingevuld terug bezorgt en stort het inschrijvingsgeld op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met de vermelding van :‘Lidgeld 2023-2024 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’ of je betaalt cash aan Marina voor of na de les.

Half oktober worden de inschrijvingen afgerond. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. (enige uitzondering hierop zijn de coronamaatrdegelen Covid 19 van de overheid – zie hieronder).

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en enkel daarna is je inschrijving definitief. Vanaf dan is ook je verzekering in orde.

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Voor elke bijkomend lesuur wordt de verzekering in mindering gebracht .
De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld. Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.

Je kan ook een vermindering van het inschrijvingsgeld krijgen als je je Uitpas (kansarmoede) voorlegt. En je kan ook ook 30 punten sparen als je je Uitpas voorlegt.

Lidkaart : van het ogenblik dat je ingeschreven bent kan je je lidkaart downloaden op de site van de Gymnastiekfederatie.
Ga naar www.gymfed.beklik bovenaan rechts op ‘Mijn Gymfed’ , Dan moet je inloggen met het E-mail adres dat je opgaf om in te schrijven. Als je nog geen paswoord hebt klik je op ‘wachtwoord aanvragen/vergeten’ Geef je E-mail adres in. Je ontvangt in je mailbox een link waarmee je verder kan inloggen. Op de linkerkant van het scherm staat bijna onderaan een veldje : ‘Mijn lidkaart’ . Klik dan op ‘download kaart’.

Met je lidkaart krijg je vermindering op activiteiten/wedstrijden
 georganiseerd door Gymfed.

2. Verzekering
Wat bij een ongeval?

 •  Onmiddellijke melding aan Michel Meulemans door trainer of lid
 •  Aangifte wordt digitaal doorgestuurd naar Gymfed door Michel
 •  Doktersattest laten invullen en (binnen de week) aan Michel Meulemansbezorgen: Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek of 
 • mailen naar michel.meulemans@belgacom.net
 •  Je ontvangt een bericht van de Gymnastiekfederatie met je persoonlijkdossiernummer
  (email-adres duidelijk vermelden en rekeningnummer (alles verloopt verder digitaal)
  Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.
  Meer info bij www.gymfed.be of bij Michel Meulemans: 016/445916 of 0496/1852531.

3. Tussenkomst Ziekenfondsen

De mutualiteiten ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit zo een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de Gymnastiek- Federatie standaardformulieren met alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden bezorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door de leden geen voorgedrukte formulieren aan ons bezorgd te worden.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar. 

4. Kledij

 •  Draag makkelijke sportieve kledij. Turnen kan op blote voeten of sokjes, bij badminton dragen de sporters sportschoenen.
 •  Gebruik de kleedkamer om van kledij te wisselen
 • Tweedehands turnpakjes worden regelmatig te koop aangeboden (af tespreken met Kristien)

5. Nog enkele Afspraken

Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de lessen
Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen maken een groot werk lichter. Hulp van ouders is ook steeds welkom.

We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen. Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen op de banken.
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les. Er zal wel steeds een lesgever ter plaatse blijven tot de kinderen opgehaald zijn. Gelieve de lesgevers telefonisch te verwittigen indien je er niet tijdig kan zijn. (voor de lessen op woensdag namiddag is dat het telefoonnummer van Marina Das 0497/853579).

Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt. Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les. Bij onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met een briefje aan de ingang of zal de zaalwachter ook hiervan op de hoogte zijn. Er wordt dan ook een e-mail naar de ouders gestuurd. Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt. Wij hopen op uw begrip hieromtrent.

Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal. Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is.

Vrijwillige medewerkers gezocht 
Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers. Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club. Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv. turnshow, melden dit aan het bestuur of via een lesgever. Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden.

6. GEEN LES tijdens / op

 •  Herfstvakantie: van maandag 30/10/2023 tot en met zondag 05/11/2023
 •  Kerstvakantie: van maandag 25/12/2023 tot en met zondag 07/01/2024
 •  Krokusvakantie: van maandag 12/02/2024 tot en met zondag 18/02/2024
 •  Paasvakantie: van maandag 01/04/2024 tot en met zondag 14/04/2024
 •  Dag van de Arbeid: woensdag 01/05/2024
 •  O.H. Hemelvaart: donderdag 08/05/2024 en vrijdag 09/05/2024 
 • Pinksteren: maandag 20/05/2024

7. Speciale activiteiten

 •  01/09/2023 tot 30/09/2023: proeflessen mogelijk – Maand van de sportclub
 •  Woensdag 6 december 2023: Sinterklaasfeest voor de leden die turnen in deNieuwe Ymeria tijdens de lessen
 •  Zaterdag 23 maart 2024 : Turnshow in zaal Ivo Van Damme in Veltem

8. Bestuurssamenstelling en organisatie

 • Gymgroep Wijgmaal is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.
 • Voorzitter: Jan Stroombergen
 • Penningmeester: Kristien Meulemans 
 • AGD verantwoordelijke : Kristien Meulemans 
 •  Secretaris ombudsman: Michel Meulemans
 • Jeugdsportcoördinators: 
 • Michel Meulemans, Nicky Rapport, Winke Hahn, Katrien Pollers
 • Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de gymclub terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag. 
 • Bij onze club is Marina Das de API (gsm nr 0497 85 35 79)
 • Lesgevers: 
 • Karel Beuckelaers: Badminton
 • Marina Das: turnen kleuters en jongeren 
 •  Michel Meulemans: turnen jongeren
 • Katrien Pollers seniorengym/turnen overdag
 • Lees regelmatig onze Website : www.gymgroepas.be. 
  • Wij zijn ook te vinden op Facebook
  • Vriendelijke groeten
   Het bestuur van Gymgroep Wijgmaal vzw