Geschiedenis

Geschiedenis

Onze club heeft een hele evolutie doorgemaakt alvorens tot de huidige structuur te komen. Kort samengevat komt het hier op neer:

De Gymgroep is ontstaan in Wijgmaal in november 1971 uit de meisjesturnkring -Wijgmaal -Herent .Na onenigheden met de turnkring Pro- Patria omwille van verschil in visie kwam er een splitsing..De stuwende krachten tot het oprichten van de Gymgroep waren de leden van de derde leeftijd , het echtpaar Roger en Yvonne Porters,Fons Lonthie en Michel Meulemans .De vereniging kreeg een definitievere vorm in april 1972 en kreeg toen de naam Gymgroep Herent- Wijgmaal omdat toen op twee locaties geturnd werd

Met de fusie van de gemeenten werd deze vereniging opgesplitst in twee en kregen wij Gymgroep – Herent en Gymgroep  – Wijgmaal ( dat voortaan onder Leuven viel) beiden als zelfstandige autonoom werkende verenigingen.

In 1979 werd de Gymgroep  uitgebreid o.a Gym Bleydenberg Wilsele. In de beginfase was Gym Bleydenberg hoofdzakelijk een vereniging die recreatief turnen aanbood voor kleuters en kinderen van  6 tot 12 jaar .Later kwam daar ook een jazzdansafdeling bij. Omdat het haast onmogelijk bleek  om turnleraars te vinden werd  alleen verder gedaan met dans. Axentis werd er de kerngroep .

Omdat beiden clubs van Leuven waren werden ze samengebracht onder één naam. Onder de naam “ Gymgroep – Wijgmaal- W.B. “ Sinds 1 aug 2020 valt de oefenkern Bleydenberg ( W.B.) weg wegens stopzetting van hun activiteiten. Vandaar dat de naam van de vereniging officiel aangepast werd naar Gymgroep Wijgmaal VZW aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen onder het stamnummer 592.

Gymgroep Wijgmaal 

WIJGMAAL

Met oefenkernen

1.Wijgmaal Nieuwe Ymeria ,Pastoor Bellonstraat

Recreatief  ( kleuterturnen, initiatie toestelturnen,trampoline springen, airtrackspringen , Badminton, en seniorengym( turnen overdag)

2.Kessel-lo,Boudewijnstadion,Diestsesteenweg

competitiegym ( Artistieke gymnastiek Dames en Heren,)